Velkommen til GF Egeskoven Hvissinge 20-30, 50-68 og 98-124

Ejendommen og faciliteter

 

Boligerne er rækkehuse fordelt i 5 rækker med forskellige antal boliger og af forskellige størrelser. Rækkerne

er placeret således, at haverne vender direkte mod syd.

Der er til foreningen også en varmecentral og et fællesrum, hvori der bl.a. forefindes

borde, trillebøre, vogne, stilladser mv., som kan benyttes af alle.

Nøglen er den samme som bruges til fællesskuret, hvor alle boligerne har et rum til rådighed.

 

Formand


Mailadresse for Grundejerforeningen Egeskoven-Hvissinge: gfegeskoven@gmail.com


Claus Heyde

Egeskoven 98

Tlf. 6139 3750

Henvendelser af general karakter


Næstformand

Willy Andreasen

Egeskoven 62

Tlf. 6019 7140

Henvendelser omkring kloak, el og VVS


Administrator DEAS

Lone Levin

Mail lev@deas.dk